Wt., 24 września
 • 9:30 - 10:00

  Oficjalne otwarcie

 • 10:00 - 11:30

  Sesja plenarna

  Co zmieniło się przez ostatnie 10 lat w psychopatologii dzieci i młodzieży? dr hab. n. med. Maciej Pilecki
  Sara Abrahamsson
 • 11:30 - 12:00

  Przerwa kawowa

 • 12:00 - 13:30

  Sesja plenarna

  System rodzinny a uzależnienia behawioralne mgr Joanna Flis
  Zgłębione zostaną złożone relacje między dynamiką rodzinną a rozwojem uzależnień behawioralnych, takich jak uzależnienia od Internetu, gier komputerowych, czy telefonu. W ramach prelekcji omówione zostaną kluczowe elementy systemu rodzinnego, w tym komunikacja, role, wzorce zachowań oraz wpływ emocjonalny. Przedstawione zostaną również mechanizmy, za pomocą których problemy w funkcjonowaniu rodziny mogą przyczyniać się do rozwoju uzależnień behawioralnych, a także jak uzależnienia te wpływają na rodzinę. Uczestnicy dowiedzą się, jakie strategie interwencji i wsparcia mogą być skuteczne w leczeniu uzależnień, uwzględniając zarówno indywidualne potrzeby osoby uzależnionej, jak i całej rodziny. Prelekcja ma na celu zwiększenie świadomości oraz dostarczenie praktycznej wiedzy, która może pomóc w zapobieganiu i radzeniu sobie z uzależnieniami behawioralnymi w kontekście rodzinnym.
  TBA
  prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski
 • 13:30 - 14:30

  Lunch

 • 14:30 - 16:00

  Debata ekspercka: Smartfony w szkole – którędy droga?

  W debacie wezmą udział: Jan Kozłowski, Zuzanna Gawlik, Olimpia Lipska, Sara Abrahamsson, prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Rafał Górski
 • 16:00 - 17:30

  Projekcja filmu

  TBA
Śr., 25 września
 • 10:00 - 11:30

  Sesja plenarna

  Profilaktyka zagrożeń online wśród dzieci w wieku wczesnoszkolnym Łukasz Wojtasik
  Bezpiecznie w Internecie – dobre praktyki Tomasz Bilicki
  Dużo mówimy o zagrożeniach płynących z korzystania z nowoczesnych technologii. Podczas swojego wystąpienia skupię się na trzech elementach: 1. Wprowadzanie pozytywnych narracji jako alternatywy dla hejtu i mowy nienawiści, 2. Prezentacja własnych pasji i zainteresowań, 3. AI drugim nauczycielem w klasie?
  TBA
 • 11:30 - 12:00

  Przerwa kawowa

 • 12:00 - 13:30

  Sesja plenarna

  Podatność na zagrożenia online – widoczna czy nie Boris Radanovic
  Podejmując wysiłki w celu informowania i edukowania wszystkich na temat bezpieczeństwa w Internecie, musimy uważnie przyjrzeć się grupom szczególnie narażonym na zagrożenia. Czym one są, jak się zachowują, kto do nich należy i jak dostosowaliśmy nasze zasoby, narzędzia i informacje, aby pomóc najbardziej narażonym spośród nas lepiej i bezpieczniej korzystać z Internetu.
  Bullying i Cyberbullying: Zrozumieć by zapobiegać i interweniować. dr Małgorzata Wójcik
  W wystąpieniu skupię się się na analizie problemu bullyingu i cyberbullyingu w kontekście szkolnym. W ramach holistycznego ujęcia, omówię przyczyny i skutki tych zjawisk, w tym ich wpływ na zdrowie psychiczne i fizyczne uczniów. Korzystając z przykładu bullyingu w konkretnej szkole średniej spojrzymy na zjawisko z punktu widzenia wszystkich zainteresowanych stron: uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
  Deepnuding. Historia sztucznej inteligencji i cyfrowej przemocy seksualnej. Niels Van Paemel
  Cyfrowa przemoc seksualna jest zjawiskiem obserwowanym coraz częściej wśród młodzieży. Przedstawione badanie przeprowadzone w Belgii omawia konkretny wariant cyfrowej przemocy seksualnej, a mianowicie zdjęcia i filmy deepnude. Zdjęcia i filmy deepnude definiuje się jako realistyczne, ale całkowicie sfałszowane nagie zdjęcia lub filmy, stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji. W badaniu dokonano analizy poziomu świadomości młodych osób między 15 a 25 rokiem życia w Belgii (N=2819) dotyczącej zdjęć/filmów deepnude oraz rozpowszechnienia takich obrazów.
 • 13:30 - 14:30

  Lunch

 • 14:30 - 16:00

  Debata ekspercka: Publikowanie wizerunku dziecka w internecie – gdzie jest granica?

  W debacie wezmą udział m.in.: Alicja Kost (mataja_blog), Jan Kozłowski, Maja Olszewska, dr Konrad Ciesiołkiewicz
 • 16:00 - 16:20

  Zakończenie konferencji

Czw., 26 września (webinary)
 • Więcej informacji wkrótce!

Pt., 27 września (webinary)
 • Więcej informacji wkrótce!

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję