Czytaj więcej

Bogna Białecka

Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii
Bogna Białecka, psycholog, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, autorka kilkunastu już poradników psychologicznych w zakresie wychowania i relacji, redaktor portalu dla młodzieży www.pytam.edu.pl ukierunkowanego na profilaktykę uzależnień, portalu dla rodziców www.rodzice.co, oraz portalu ukierunkowanego na pomoc osobom uzależnionym od pornografii: www.sos.pytam.edu.pl. W roku 2022 odznaczona Odznaką Honorową za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka.
Czytaj więcej

Oliwia Chojnacka

NASK
Oliwia Chojnacka – absolwentka Filozofii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalista w dziale Reagowania na Nielegalne Treści w Internecie, odpowiedzialna za realizację działań w ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Współautorka m.in. publikacji „Aplikacje mobilne – czy nasze dzieci są bezpieczne?”.
Czytaj więcej

Adriana Denys-Starzec

Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UW
Doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW, aplikantka adwokacka przy ORA w Warszawie, absolwentka WPiA UW (summa cum laude), associate w JDP Drapała&Partners. Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa medycznego, autorskiego i cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wizerunku. Prelegentka na wielu konferencjach o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pracę doktorską przygotowuje na temat prawa do wizerunku dziecka.
Czytaj więcej

Dr Maciej Dębski

Instytut Socjologii Uniwersytet Gdański, Fundacja Dbam o Mój Z@sięg
Socjolog problemów społecznych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu , ekspert w realizacji badań naukowych, Prezes Fundacji DBAM O MÓJ Z@SIĘG, autor/współautor publikacji na naukowych z zakresu problemów społecznych, autor/współautor dokumentów strategicznych, programów lokalnych, pomysłodawca ogólnopolskich badań z zakresu fonoholizmu. Współautor materiału edukacyjnego FONOLANDIA, organizator kolonii offline
Czytaj więcej

Ewa Domańska

NASK
Od 2021 r. pracuje w NASK, w Zespole Edukacji Cyfrowej. Specjalizuje się w zagadnieniach problematycznego używania internetu i urządzeń cyfrowych. Aktywnie uczestniczy w projektach edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu Polskiego Centrum Programu Safer Internet (PCPSI). W latach 2018 – 2020 prowadziła zajęcia w szkołach podstawowych dla uczniów oraz spotkania dla rodziców/opiekunów i nauczycieli, w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. bezpiecznego korzystania z sieci.
Czytaj więcej

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii. Współtworzy ośrodek terapeutyczny dla dzieci, młodzieży i rodzin Poza Centrum DOM.
Czytaj więcej

Anastasiya Dzyakava

#Stop_sexting
Inicjatorka największego w Ukrainie projektu edukacyjnego dotyczącego bezpieczeństwa dzieci w internecie #stop_sexting, autorka pierwszej w tym regionie książki na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie skierowanej do rodziców. Podczas drugiej fazy rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie (2022) rozpoczęła projekt edukacyjny dotyczący wsparcia społecznego i psychologicznego w małych grupach – „Czas porozmawiać”. W latach 2017–2021 Anastasiya pracowała dla rządu Ukrainy, gdzie kierowała działaniami w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i zainicjowała reformę dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w internecie.
Czytaj więcej

Anna Kochanowska

Centrum Zdrowia Psychicznego Medicor w Poznaniu
Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień. Pracuje psychoterapeutyczne z dziećmi, młodzieżą, rodzinami i dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w domu dziecka, poznańskich poradniach leczenia uzależnień i oddziałach dziennych, Aktualnie pracuje w poznańskim centrum zdrowia psychicznego, a także w opiece środowiskowej oraz w ośrodku psychoterapeutycznym.
Czytaj więcej

Jowita Michalska

Digital University
Jowita Michalska, założycielka i CEO Digital University. Jej misją jest uzbrojenie Polaków w niezbędne kompetencje cyfrowe. Założyła Digital University, organizację, która współpracując z czołowymi globalnymi uczelniami zajmuje się edukacją liderów w obszarze nowych technologii. Jest też polską ambasadorką Singularity Group, edukacyjnego think-tanku z Doliny Krzemowej, jest także Digital Ambasadorką EU.
Czytaj więcej

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
Profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Czytaj więcej

Niels Van Paemel

Child Focus, Belgia
Od 2015 r. Niels Van Paemel pracuje jako doradca ds. polityki w Child Focus, belgijskiej fundacji zajmującej się problemem zaginionych i seksualnie wykorzystywanych dzieci. Posiada wykształcenie w dziedzinie nauk o wychowaniu oraz w dziedzinie konfliktów i rozwoju uzyskane na Uniwersytecie w Gandawie, a doświadczenie zdobywał poprzez działalność rozciągającą się od profilaktyki po rzecznictwo w zakresie różnych tematów dotyczących seksualnego wykorzystywania osób małoletnich: pornografii dziecięcej, zjawisk sextortion i groomingu oraz roli zachowań opartych na stereotypach związanych z płcią w różnych formach molestowania seksualnego.
Czytaj więcej

Dr Magdalena Rowicka

Akademia Pedagogiki Specjalnej
Dr Magdalena Rowicka, jest psychologiem, pracownikiem Instytutu Psychologii w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jej badania koncentrują się wokół tematyki związku używania technologii (internetu, gier komputerowych ale i ogólnie urządzeń cyfrowych) z dobrostanem psychicznym w grupie zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych. W 2020 i 2022 roku realizuje badania „Brzdąc w sieci” i „Brzdąc w sieci 2.0”
Czytaj więcej

Martyna Różycka

NASK - PIB
Kierownik zespołu Dyżurnet.pl, który reaguje na anonimowe zgłoszenia o treściach nielegalnych i szkodliwych, które są publikowane w internecie. Jest odpowiedzialna za budowanie relacji z przedstawicielami organów ścigania oraz sektora edukacyjnego. Koordynuje projekt naukowy APAKT, którego celem jest opracowanie algorytmów sztucznej AI do rozpoznawania materiałów przedstawiających seksualne wykorzystywanie dzieci (CSAM).
Czytaj więcej

Andrzej Rylski

NASK
Od 2016 r. pracuje jako ekspert w Akademii NASK. Specjalizuje się w zagadnieniach prywatności w sieci oraz wspomaganiu organizacji pracy. W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet pomaga organizować konferencje i inne wydarzenia poświęcone tematyce bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 2017 roku koordynuje działający przy NASK młodzieżowy panel doradczy działający przy PCPSI. Posiada doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu rekreacyjno-szkoleniowych wyjazdów dla młodzieży.
Czytaj więcej

Anna Rywczyńska

NASK - PIB
Kierownik Zespołu Edukacji Cyfrowej w NASK oraz Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Badaczka technologii cyfrowej w kontekście zjawisk kulturowych i praktyk społecznych oraz popularyzatorka w dziedzinie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Autorka publikacji oraz narzędzi edukacyjnych, członkini międzynarodowych, eksperckich grup roboczych. W 2018 r. uwzględniona w „Liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce”.
Czytaj więcej

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci w internecie. Od 25 lat związany Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę – koordynator programu „Dziecko w Sieci”. Autor pionierskich badań poświęconych zagrożeniom dla dzieci online (2003) i kampanii „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” (2004) i innych projektów, m.in.: Sieciaki (2005), Stop Cyberprzemocy”(2007), „Pomyśl zanim wrzucisz” (2013), „Mama, Tata, Tablet” (2015) „Uważni Rodzice" (2017), „Domowe Zasady Ekranowe” (2019).
Czytaj więcej

Dr Szymon Wójcik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Doktor socjologii, pracuje na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2013 r. koordynator projektu saferinternet.pl w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Zaangażowany w szereg projektów badawczych odnoszących się do bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Jest autorem i współautorem szeregu publikacji dotyczących zagrożeń internetowych wśród najmłodszych i od wielu lat członkiem komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji "Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie".
Czytaj więcej

Marta Wojtas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Psycholożka, trenerka. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii. Przeprowadziła szereg treningów profilaktycznych i rozwojowych dla dzieci i młodzieży. Realizuje działania edukacyjne szkoląc profesjonalistów z Polski i zagranicy w zakresie ochrony dzieci przed zagrożeniami online. W FDDS koordynuje Poradnię Dziecko w Sieci, wspiera dobre rodzicielstwo cyfrowe i prowadzi grupy rozwojowe.
Czytaj więcej

Dr Caroline van Straten

Uniwersytet Amsterdamski
Dr Caroline van Straten należy do grupy badawczej Młodzież i Media Rozrywkowe na Wydziale Komunikacji na Uniwersytecie Amsterdamskim, gdzie piastuje stanowisko adiunkta. Jej badania koncentrują się przede wszystkim na występowaniu relacji społecznych między dziećmi a robotami i, w szerszym rozumieniu, interakcji między dzieckiem a robotem.
Czytaj więcej

prof. David Smahel

Interdyscyplinarny Zespół Badawczy ds. Internetu i Społeczeństwa, Uniwersytet Masaryka
Dr David Smahel jest profesorem na Wydziale Nauk Społecznych i na Wydziale Informatyki Uniwersytetu Masaryka w Brnie w Republice Czeskiej. Kieruje Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym ds. Internetu i Społeczeństwa (irtis.muni.cz), który zajmuje się badaniem społeczno-psychologicznych następstw korzystania z internetu i technologii. Prowadzone przez niego obecnie badania skupiają się na wpływie cyfrowych technologii na dobrostan młodzieży, zagrożeniach online i interakcji między człowiekiem a komputerem.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję