Czytaj więcej

Mateusz Mrozek

NASK-PIB
Mateusz Mrozek (NASK-PIB) – Dyrektor Pionu Ochrony Informacyjnej Cyberprzestrzeni NASK. Ekspert w zakresie komunikacji kryzysowej i monitoringu mediów, które z powodzeniem wdrażał w obszarze przeciwdziałania dezinformacji.
Zbudował zespół o innowacyjnym podejściu do identyfikacji i neutralizacji niepożądanych treści w infosferze.
Swoje doświadczenie czerpie z własnego biznesu, gdzie pełnił funkcję PR Managera i Dyrektora Zarządzającego w podmiotach z sektora MŚP oraz korporacjach.
Czytaj więcej

prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski

Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu) – profesor na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pomysłodawca, kierownik i wykonawca ponad sześćdziesięciu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz edukacji medialnej. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej. Członek Rady Centrum Edukacji Obywatelskiej. Specjalista Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Czytaj więcej

dr Inez Okulska

NASK-PIB
dr Inez Okulska (NASK-PIB) – Kierownik Zakładu Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu w Państwowym Instytucie Badawczym NASK, dyrektor Departamentu Innowacji i Technologii w Ministerstwie Cyfryzacji. Po przejściu barwnej ścieżki humanistycznej (na którą składały się m.in. lingwistyka, komparatystyka literacka, kulturoznawstwo, filozofia), zakończonej doktoratem z translatoryki oraz podoktorskim stażem na Harvard University, ukończyła studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka na WEiTI, na Politechnice Warszawskiej. Naukowo interesuje się semantycznym i pragmalingwistycznym potencjałem gramatyki, eksploruje autorskie reprezentacje wektorowe tekstu i ich potencjał algebraiczny. Realizuje projekty związane z cyberbezpieczeństwem, przede wszystkim na poziomie detekcji i klasyfikacji niepożądanych treści. Propagatorka sztucznej inteligencji – która w przejrzysty sposób wspiera pracę człowieka – oraz innowacji, które rozwiązują rzeczywiste problemy. Wyróżniona w rankingu Top100Woman in AI in Poland, autorka wystąpienia na TedX.
Czytaj więcej

Magdalena Bigaj

Instytut Cyfrowego Obywatelstwa
Magdalena Bigaj (Fundacja Instytut Cyfrowego Obywatelstwa) – twórczyni i prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa. Autorka książki „Wychowanie przy ekranie”. Pomysłodawczyni i współautorka pierwszego Ogólnopolskiego Badania Higieny Cyfrowej (2022) oraz Kwestionariusza Samooceny Higieny Cyfrowej, narzędzia badawczo-edukacyjnego. Medioznawczyni, badaczka i działaczka społeczna. Ekspertka zespołu ds. edukacji Komitetu Dialogu Społecznego KIG. Członkini Rady Programowej Fundacji Orange. Pierwszych kilkanaście lat związana zawodowo z firmami z branży internetu i nowych technologii. Autorka projektów edukacyjnych i naukowych oraz licznych publikacji z obszaru wpływu nowych technologii na społeczeństwo. Umieszczona na liście 100 Kobiet Roku 2022 przez magazyn Forbes Women.
Czytaj więcej

Sylwia Kowalska

Fundacja Autism Team, Inicjatywa Chcemy Całego Życia
Sylwia Kowalska (Fundacja Autism Team, Inicjatywa Chcemy Całego Życia) – współtwórczyni Fundacji Autism Team, Inicjatywy Chcemy Całego Życia. Społeczniczka. Inicjatorka Klubu Świadomych Rodziców oraz Społecznego Pogotowia Interwencyjnego dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Ekspertka edukacji włączającej. Propagatorka idei samostanowienia. Współorganizatorka Klubu Świadomej Młodzieży. Innowatorka społeczna. Kobieta Niezwykła 2021 r. wyróżniona za społeczną działalność na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Menedżerka Zasobów Ludzkich. Dumna Mama Janka.
Czytaj więcej

Marcin Perfuński

SuperTata
Marcin Perfuński (SuperTata) – influencer parentingowy, twórca internetowy, dziennikarz, redaktor, radiowiec, konferansjer, ale przede wszystkim tata pięciu córek. Założyciel projektu SuperTata, który powstał z potrzeby dzielenia się w sieci tym, jak stawać się coraz lepszym rodzicem. Realizowane jest to poprzez webinary, live'y, podcasty, bloga oraz prowadzenie profili na Facebooku, Instagramie, TikToku, YouTube i LinkedIn.
Czytaj więcej

dr Ada Florentyna Pawlak

Uniwersytet Łódzki
dr Ada Florentyna Pawlak (Uniwersytet Łódzki) – antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (Trendwatching&Future Studies AGH; Business Process Automation WZ UŁ; Business AI Akademia im. Leona Koźmińskiego). Specjalizuje się w obszarze kultury cyfrowej i społecznych implikacji technologii m.in. sztucznej inteligencji, technointymności i współpracy człowieka z maszyną. Założycielka Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego, felietonistka magazynu „Domena” Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Czytaj więcej

dr Konrad Ciesiołkiewicz

Prezes Fundacji Orange
dr Konrad Ciesiołkiewicz – Prezes Fundacji Orange, zajmującej się edukacją informacyjną, medialną i cyfrową dzieci i młodzieży, wspieraniem nauczycielek, nauczycieli oraz liderek i liderów społeczności lokalnych. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem i doktorem nauk społecznych. Ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Od jej powstania w 2010 roku związany jest także z Fundacją Dorastaj z Nami. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka 2023.
Czytaj więcej

Matej Bednar

BIK Youth
Matej Bednar (BIK Youth) – ukończył niedawno szkołę średnią o profilu akademickim i z niecierpliwością oczekuje rozpoczęcia na jesieni studiów na kierunku socjologii i dziennikarstwa. Od 2019 r. angażuje się w działania programu Better Internet for Kids Youth, który ma na celu umożliwienie młodym osobom zabrania głosu w sprawie bezpieczeństwa w internecie na forum europejskim. Matej działa również w organizacji American Councils, która prowadzi programy wymiany językowej i kulturowej.
Czytaj więcej

Patrycja Przemyska

NASK-PIB
Patrycja Przemyska (NASK-PIB) – młodsza specjalistka ds. edukacyjno-informacyjnych. W NASK-PIB pełni rolę ekspertki w Zespole Budowania Odporności na Zagrożenia w Przestrzeni Informacyjnej. Edukatorka i popularyzatorka krytycznego myślenia. Swoje wcześniejsze doświadczenie dziennikarskie zdobywała w telewizjach, m.in. TVN i Polsat News.
Czytaj więcej

Kamil Oleszkiewicz

NASK-PIB
Kamil Oleszkiewicz (NASK-PIB) – specjalista w zakresie komunikacji kryzysowej i promocyjnej. Prowadzi szkolenia i seminaria z zakresu przeciwdziałania dezinformacji. Trener umiejętności miękkich i wystąpień publicznych. Działacz społeczny w ramach programów Unii Europejskiej. Doświadczenie zdobywał w organizacjach pozarządowych i non-profit.
Czytaj więcej

Paulina Zawadzka

Prezeska Fundacji Artonomia
Paulina Zawadzka – Prezeska i założycielka Fundacji Artonomia, konsultantka Pozytywnej Psychoterapii Transkulturowej, w trakcie szkolenia Master Kurs PPT, pedagożka specjalna, prowadząca grupy dla nastolatków, kobiet, terapię indywidualną młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu, autorka publikacji, trenerka; prowadziła szkolenia z tematyki neuroróżnorodności w Europie, Ameryce Północnej i Południowej.
Czytaj więcej

Ewa Domańska

NASK-PIB
Ewa Domańska (NASK-PIB) – Kierownik Zespołu Popularyzacji Bezpiecznego Korzystania z Cyberprzestrzeni w Dziale Profilaktyki Cyberzagrożeń. W swojej pracy zdobyła doświadczenie w trakcie tworzenia programów edukacyjnych, kampanii społecznych, organizacji konferencji oraz prowadzenia w szkołach zajęć dot. bezpieczeństwa uczniów w internecie. Współtworzy projekty profilaktyczno-edukacyjne, które realizowane są w ramach marki Cyberprofilaktyka NASK oraz Polskiego Centrum Programu Safer Internet.
Czytaj więcej

prof. Julia Davidson

Uniwersytet Wschodniego Londynu
prof. Julia Davidson (Uniwersytet Wschodniego Londynu) – Oficerka Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE), ma tytuł doktora uzyskany na London School of Economics, jest profesorką cyberkryminologii i dyrektorką Instytutu na rzecz Łączenia Społeczności (ICC). Jest jedną z najwybitniejszych ekspertek zajmujących się polityką i praktyką w dziedzinie cyberprzestępczości, bezpieczeństwa w internecie i regulacji dotyczących internetu. Świadczy porady eksperckie na rzecz krajowych i międzynarodowych organizacji, takich jak Technology Coalition, UNICEF, amerykańska Komisja ds. Karania. Jest członkinią Grupy Doradczej Ekspertów Akademickich E3C w Europolu.
Czytaj więcej

John Carr

Brytyjska Koalicja Charytatywna na rzecz Dzieci w Zakresie Bezpieczeństwa w Internecie
John Carr (Brytyjska Koalicja Charytatywna na rzecz Dzieci w Zakresie Bezpieczeństwa w Internecie) – członek Rady Konsultacyjnej INHOPE – stowarzyszenia zrzeszającego zespoły reagujące hotline z całego świata. Pełnił funkcję konsultanta w ECPAT International, Radzie Europy, UE, UNICEF-ie, ITU oraz, w ostatnim czasie, w Biurze NZ ds. Narkotyków i Przestępczości. Jest byłym wiceprezesem MySpace i członkiem Rady Polityki Microsoftu dla regionu EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). Był starszym profesorem wizytującym w London School of Economics and Political Science. Jest autorem rozdziału na temat globalnej historii bezpieczeństwa dzieci w internecie w podręczniku dotyczącym cyberbezpieczeństwa „The Oxford Handbook of Cyber Security” wydawnictwa Oxford University Press.
Czytaj więcej

dr Karolina Kulicka

NASK-PIB
dr Karolina Kulicka (NASK-PIB) – ukończyła studia doktorskie na Uniwersytecie Stanowym Nowy Jork w Buffalo. Zajmowała stanowiska doradcze i managerskie w Polsce, Niemczech, Belgii oraz USA. Reprezentowała Polskę w instytucjach Unii Europejskiej oraz ONZ. Łączy doświadczenie w sektorze prywatnym, publicznym oraz naukowym. Wyniki jej prac naukowych były wyróżnione m.in. International Peace Scholarship, Social Impact Fellowship, Outstanding Article Award in Administrative Theory and Praxis.
Czytaj więcej

Klaudia Wojciechowska

NASK-PIB
Klaudia Wojciechowska (NASK-PIB) – zajmuje się budowaniem relacji instytucjonalnych z organizacjami w Polsce oraz zagranicą oraz podtrzymywaniem współpracy międzynarodowej między naukowcami i naukowczyniami w Biurze Rozwoju Nauki NASK. Łączy świat nauki, biznesu oraz administracji, a także inspiruje do efektywnej komunikacji między tymi obszarami. W przeszłości pracowała w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz think tanku Forum Energii, współpracowała ze Szkołą Liderów, Proptech Foundation i in.
Czytaj więcej

dr Anna Buchner

Grupa badawczo-rozwojowa „Ciekawość”
dr Anna Buchner (Grupa badawczo-rozwojowa „Ciekawość”) – doktor nauk społecznych, socjolożka i antropolożka. Współtwórczyni grupy badawczo-rozwojowej „Ciekawość”, członkini Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, Komitetu Dialogu Społecznego przy KIG oraz Rady Programowej Fundacji Orange. Uczestniczyła w projektach badawczych badających m.in. kompetencje cyfrowe, komunikację naukową w humanistyce i naukach społecznych, nowe media, edukację, kanony piękna, style życia młodych i kobiet w Polsce. Współautorka publikacji „Twarze polskiej radykalizacji”.
Czytaj więcej

Maria Wierzbicka-Tarkowska

Grupa badawczo-rozwojowa „Ciekawość”
Maria Wierzbicka-Tarkowska (Grupa badawczo-rozwojowa „Ciekawość”) – socjolożka i antropolożka. Doświadczenie zdobywała realizując projekty dla instytucji kultury i trzeciego sektora oraz w agencji badawczej IQS, gdzie współtworzyła raporty syndykatowe Świat Kobiet i Family Power. Uczestniczyła w projektach badawczych dotyczących m.in. stylu życia młodych i kobiet w Polsce, kompetencji cyfrowych, edukacji i zdrowia psychicznego. Współautorka publikacji „Twarze polskiej radykalizacji”.
Czytaj więcej

Diljá Björk Styrmisdóttir

Heimili og skóli – Islandzkie Stowarzyszenie Rodziców
Diljá Björk Styrmisdóttir (Heimili og skóli – Islandzkie Stowarzyszenie Rodziców) – specjalistka do spraw doradztwa rodzicielskiego w sprawach szkolnych. Pracowała jako konsultantka dla rodzin zmagających się z wielowymiarowymi trudnościami, takimi jak problemy behawioralne i emocjonalne. Współpracowała w tym zakresie z instytucjami socjalnymi oraz chroniącymi dzieci, ze szpitalami psychiatrycznymi z oddziałami dla dzieci i dorosłych, a także z wieloma przedszkolami oraz szkołami podstawowymi w Islandii. Pracowała z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami, kładąc nacisk na podejście skoncentrowane na traumie.
Czytaj więcej

Ewa Dziemidowicz

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Ewa Dziemidowicz (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) – psychoterapeutka, trenerka, ekspertka ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie, pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (FDDS). Pracuje z dziećmi, młodzieżą i rodzicami w Poradni „Dziecko w Sieci” FDDS. Prowadzi szkolenia i warsztaty w zakresie
bezpieczeństwa online, dotyczące m.in. cyberprzemocy, sekstingu, problemu uwodzenia w sieci, uzależnień od nowych technologii.
Czytaj więcej

Arkadiusz Michałowski

NASK-PIB
Arkadiusz Michałowski (NASK-PIB) – specjalista ds. analizy nielegalnych treści w internecie. Specjalizuje się w działaniach profilaktycznych i zaradczych związanych z ryzykownymi zachowaniami dzieci i młodzieży w internecie oraz treściami szkodliwymi dla nieletnich. W jego obszarze zainteresowań znajdują się nowe media oraz sposoby korzystania z nich przez najmłodsze pokolenia. Prowadzi prelekcje i warsztaty z zakresu bezpiecznego korzystania z sieci oraz podnoszenia kompetencji cyfrowych.
Czytaj więcej

dr Aleksandra Dopierała

Uniwersytet SWPS, Spark Academy Szkoła Podstawowa i Liceum
dr Aleksandra Dopierała (Uniwersytet SWPS, Spark Academy Szkoła Podstawowa i Liceum) – Członkini European Forum for Restorative Justice, a od 2020 roku grupy roboczej Restorative School Working Group, w której 12 osób z 9 krajów współpracuje na rzecz rozwoju sprawiedliwości naprawczej w szkołach. Posiada kilkunastoletnie letnie doświadczenie w pracy psychologa praktyka, w instytucjach związanych ze zdrowiem i edukacją dzieci i młodzieży. Wicedyrektorka szkoły, dydaktyczka pracująca ze studentami na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu.
Czytaj więcej

Izabela Kręgiel

Fundacja Orange
Izabela Kręgiel (Fundacja Orange) – absolwentka Wydziału Psychologii UMCS i SWPS oraz Wydziału Zarządzania Projektami Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 r. związana z trzecim sektorem w Polsce. W Fundacji Orange od 15 lat koordynuje programy społeczne, aktualnie MegaMisję. Rozwinęła jeden z największych w Polsce Programów Wolontariatu Pracowniczego. Pomysłodawczyni i product ownerka narzędzia do skutecznej realizacji i ewaluacji wolontariatu w Grupie Orange. Jurorka w konkursach grantowych na projekty społeczne.
Czytaj więcej

Marta Wojtas

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Marta Wojtas (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) – Psycholożka, trenerka, w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii w podejściu psychodynamicznym. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego i Studium Komunikacji Międzykulturowej Uniwersytetu w Tampere w Finlandii. W FDDS koordynuje prace Poradni Dziecko w Sieci, pracuje indywidualnie z nastolatkami oraz rodzicami. Prowadzi grupy rozwojowe. Autorka artykułów poświęconych problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie oraz scenariuszy zajęć edukacyjnych.
Czytaj więcej

Oliwier Nytko

Spider's Web
Oliwier Nytko (Spider's Web) – dziennikarz Spider’s Web, autor działu technologie i nauka oraz twórca krótkich treści wideo na platformach TikTok, Reels oraz YouTube Shorts. W 2016 roku rozpoczął swoją karierę na growym portalu How2Play.pl. W 2020 roku dołączył do zespołu tworzącego i rozwijającego jeden z największych serwisów dla Generacji Z w Polsce – Vibez.pl, gdzie był częścią zespołu redakcyjnego. Tam zajmował się pisaniem newsów, produkcją krótkich filmów oraz przeprowadzaniem interwencji dziennikarskich.
Czytaj więcej

Anna Rywczyńska

NASK-PIB
Anna Rywczyńska (NASK-PIB) – Kierowniczka Działu Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK oraz Koordynatorka Polskiego Centrum Programu Safer Internet. Badaczka technologii cyfrowej w kontekście zjawisk kulturowych i praktyk społecznych. Autorka publikacji, narzędzi edukacyjnych i członkini grup roboczych. W 2018 r. uwzględniona w „Liście 100 osób, które przyczyniły się do rozwoju umiejętności cyfrowych w Polsce". Współorganizatorka oraz przewodnicząca międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w internecie”
Czytaj więcej

Łukasz Wojtasik

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
Łukasz Wojtasik (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę) – ekspert do spraw bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w internecie. Koordynator programu Dziecko w Sieci w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Autor pierwszej polskiej kampanii społecznej poświęconej tematowi zagrożeń online – „Nigdy nie wiadomo, kto jest po drugiej stronie” z 2004 roku i szeregu innych projektów edukacyjnych. Wykładowca, certyfikowany trener. Autor serii książek dla dzieci „Sieciaki”.
Czytaj więcej

Julia Piechna

NASK-PIB
Julia Piechna (NASK-PIB) – pracuje w Dziale Profilaktyki Cyberzagrożeń w NASK, gdzie kieruje Zespołem Projektów Społecznych i Współpracy Międzynarodowej. W swojej pracy zdobyła doświadczenie w organizacji szeregu konferencji i szkoleń poświęconych tematyce bezpieczeństwa dzieci online, tworzeniu programów edukacyjnych oraz prowadzeniu kampanii medialnych. Od 2022 r. kieruje projektem „Make it clear – educating young people against disinformation online” realizowanym w ramach programu KE „Creative Europe”.
Czytaj więcej

dr Anna Kubiak

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
dr Anna Kubiak (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wydział Psychologii i Prawa w Poznaniu) – psycholog, psychoterapeutka, specjalistka w zakresie psychotraumatologii (DeGPT e.V.), nauczyciel dyplomowany. Pracuje psychoterapeutycznie z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami w podejściu systemowym. Przez 10 lat pracowała w szkole podstawowej i gimnazjum jako psycholog szkolny. Jest adiunktem na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, gdzie poza zajęciami dydaktycznymi prowadzi badania w obszarze zachowań autodestruktywnych m.in. samouszkodzeń oraz akceptacji rodzicielskiej.
Czytaj więcej

dr Jakub Kołodziejczyk

Uniwersytet Jagielloński
dr Jakub Kołodziejczyk (Uniwersytet Jagielloński) – magister psychologii, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Instytut Spraw Publicznych). Prowadzi zajęcia dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów, autor i realizator warsztatów poświęconych: systemowej profilaktyce, radzeniu sobie z zachowaniami agresywnymi uczniów, tworzeniu systemów zapobiegania agresji i przemocy w szkole, dyscyplinie w klasie i wielu innych.
Czytaj więcej

Kamila Kujawa

NASK-PIB
Kamila Kujawa (NASK-PIB) – specjalistka z wieloletnim doświadczeniem w realizacji i komercjalizacji projektów opartych o algorytmy sztucznej inteligencji. W NASK odpowiedzialna za praktyczne wykorzystanie technologii opartych o AI. Konsultanta i doradca dla start upów technologicznych, fanka nowoczesnych technologii.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję